nieuws

MariaschoolOp 3 juni is het bekend geworden dat de Onderwijs geschillencommissie het bevoegd gezag (bestuur) van Stichting de Waarden toestemming heeft verleend om het besluit tot fusie van de Mariaschool te Langeweg met basisschool de Hoeksteen te Zevenbergschen Hoek te nemen. Het bevoegd gezag neemt hiermee formeel het besluit om de Mariaschool en de Hoeksteen per 1 augustus 2022 te fuseren.

Met deze uitspraak komt er voor alle betrokkenen duidelijkheid in een intensief en emotioneel proces. Een proces wat zorgt voor onrust onder leerlingen, ouders en medewerkers. Een uitspraak die voor de oudergeleding en sommige ouders van de Mariaschool logischerwijs teleurstellend is. Gezien de beperkte periode tot aan de zomervakantie gaan we in samenspraak met de medezeggenschapsraden (MR) van de Mariaschool en de Hoeksteen het proces tot zorgvuldige fusie zo snel als mogelijk vervolgen. Samen willen we alles op alles zetten om de overgang naar de fusieschool op een goede en zorgvuldige wijze te doen. Dat elk kind een fijne plek krijgt op de Hoeksteen of eventueel een andere school. Ondanks de uitkomst van de uitspraak, welke emoties teweegbrengt, is het de intentie om een goede en toegevoegde overgang naar de nieuwe school te realiseren. Onze medewerkers zijn hier druk mee aan de slag!het KompasHet bestuur van de Waarden heeft het besluit genomen om de beoogde sluiting van het Kompas niet per 1-8-2022 plaats te laten vinden, maar de beoogde sluitingsdatum uit te stellen naar 1-8-2023. De MR, medewerkers en ouders zijn hierover reeds schriftelijk geïnformeerd en blij dat de school nog een jaar langer openblijft. Met het uitstellen van de sluitingsdatum is er voldoende ruimte om samen afscheid te nemen van het Kompas. De betrokkenen willen alles op alles zetten om het laatste jaar goed af te sluiten en dat elk kind binnen of buiten de Waarden een plek weet te vinden op een andere school.