Inspectie:

De inspectie voor het primair onderwijs beoordeelt de kwaliteit van onze scholen. Zij plaatst haar rapporten op haar site: www.owinsp.nl.
De inspectie bezoekt de scholen en maakt gebruik van de interne kwaliteitsmetingen van Stichting De Waarden:
Onze scholen brengen d.m.v. kwaliteitsmeting de eigen prestaties in beeld.
Periodiek wordt op alle scholen een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen, ouders en medewerkers gehouden.