nieuws

Stichting de Waarden en Abbo Kindcentra hebben overeenstemming bereikt tot een voorgenomen overname van basisschool het Kompas per 1 januari aanstaande. Wij zijn erg blij voor alle leerlingen en medewerkers van het Kompas dat we tot deze uitkomst zijn gekomen.

We praten over een voorgenomen overname, omdat we wettelijk gezien pas over een overname mogen spreken als alle officiële handelingen geregeld zijn. In de komende maanden, tot aan de kerstvakantie, werken we toe naar een overname van het Kompas per 1 januari 2024 van Stichting de Waarden naar Abbo Kindcentra. Hiervoor moeten veel officiële handelingen en organisatorische zaken geregeld worden. Als deze zaken geregeld zijn is de overname definitief. Dit betekent dat basisschool het Kompas vanaf 1 januari onder het bestuur van Abbo Kindcentra zal vallen.

Door de daadkracht en het doorzettingsvermogen van de medezeggenschapsraad van het Kompas zijn we tot het mooie resultaat gekomen van overname van het Kompas naar Abbo Kindcentra en hoeft de school vanwege het lage leerlingaantal niet te sluiten. Het onderwijs voor de leerlingen op het Kompas blijft behouden! Alle betrokkenen die hiervoor hard gewerkt hebben willen wij bedanken.