Informatie

Website over medezeggenschap www.infowms.nl

Agenda

Actuele vergaderdata schooljaar 2020-2021:

1 september 2020

22 september 2020

13 oktober 2020

10 november 2020

24 november 2020

15 december 2020

12 januari 2021

30 maart 2021

13 april 2021

1 juni 2021

15 juni 2021