Informatie

Website over medezeggenschap www.infowms.nl

Agenda

Actuele vergaderdata schooljaar 2019-2020:

17 september 2019

8 oktober 2019

26 november 2019

7 januari 2020

3 maart 2020

14 april 2020

2 juni 2020