Op het bestuursbureau van de Waarden werkt een team ter ondersteuning van het bestuur en de scholen. Naast het bestuurslid bestaat dit team uit ongeveer 12 personen.

Binnen dit team zijn de volgende specialisaties aanwezig:

  • College van Bestuur
  • Onderwijsontwikkeling
  • Kwaliteitszorg
  • Communicatie
  • Passend Onderwijs
  • Secretariaat
  • Financieel beleid en financiële administratie
  • Personeelsbeleid en personele administratie
  • ICT-beheer
  • Huisvesting van scholen